Tvoříme nové webové stránky školy. Omlouváme se tak za případné neaktuální informace na těchto stránkách, které brzy zaniknou.

       ŠKOLA | DRUŽINA | JÍDELNA | KALENDÁŘ AKCÍ | JÍDELNÍČEK | Š+Š | KE STAŽENÍ | KONTAKTY


  Novinky na webu:
2024-06-28: Zveřejnili jsme záznam z koncertu Varhany dětem a rodičům aneb pohádkové a filmové melodie. K přehrání jej naleznete na titulní stránce, v sekci Ke stažení > Videa pak v plné kvalitě.
2024-06-25: Přístavba školy začala... Více se dozvíte v krátké zprávě na titulní stránce.
2024-06-18: Na titulní stránce naleznete pozvánku na koncert Varhany dětem a rodičům (20. června).
2024-05-29: Na titulní stránce naleznete aktuální informace k organizaci konce školního roku v souvislosti s plánovanou přístavbou hlavní budovy školy.
2024-05-13: Na titulní stránce naleznete rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku.
2024-04-30: Nové informace pro rodiče budoucích prvňáčků na titulní stránce.
Všechny novinky...


Návštěvy:
Dnes: 33
Tento týden: 82
Celkem od 1. 1. 2014: 154134Informace pro školní rok 2023/2024Zaměstnanci školy
Adresa školy:Základní škola Šťáhlavy
Komenského 126
Šťáhlavy 332 03


Právní forma:příspěvková organizace (právní subjektivita od 1. 1. 2003)

Zřizovatel školy:Obec Šťáhlavy

IČO:60611278

Telefon:605 246 446

E–mail:reditel( zavináč )zsstahlavy.cz

Internetové stránky školy:www.zsstahlavy.cz

RED-IZO:600070379

Předmět činnosti:Základní vzdělávání

Doplňková činnost:Hostinská činnost, Uskutečnňování zájmových kroužků pro děti v době po vyučování

Případné platby lze poukázat na účet školy:181765757/0300
Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

Telefon sborovna:605 246 447

Telefon školní kuchyně, jídelna:605 246 450

Telefon 1. oddělení školní družiny:605 246 451

Telefon 2. oddělení školní družiny:605 246 452

Telefon 3. oddělení školní družiny:605 246 453

Telefon 3. oddělení školní družiny:605 246 454

Vzdělávací program:1.-5. ročník - Školní vzdělávací program "Okno do života"

Ředitel školy:Mgr. Jakub Šedivý


Preventivní program
Organizační struktura
Příjem podání a podnětů
Úhrady za poskytování informací
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 82/2015 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání


Zaměstnanci školy - pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Stanislava Kuťáková - třídní učitelka 1. třídy
stanislava.kutakova(@)zsstahlavy.cz
Mgr. Hana Radová - třídní učitelka 2.A třídy
hana.radova(@)zsstahlavy.cz
Mgr. Hana Radová - třídní učitelka 2.B třídy
hana.radova(@)zsstahlavy.cz
Mgr. Hana Šťovíčková - třídní učitelka 3.A třídy
hana.stovickova(@)zsstahlavy.cz
Mgr. Marcela Jírová - třídní učitelka 3.B třídy
marcela.jirova(@)zsstahlavy.cz
Mgr. Lenka Mazancová - třídní učitelka 4. třídy
lenka.mazancova(@)zsstahlavy.cz
Mgr. Iveta Berkovcová - třídní učitelka 5. třídy
iveta.berkovcova(@)zsstahlavy.cz
Bc. Lucie Šefčíková, M.A. - anglický jazyk
lucie.sefcikova(@)zsstahlavy.cz
Mgr. Jitka Obstová -
jitka.obstova(@)zsstahlavy.cz
Mgr. Lenka Křepelková - asistentka pedagoga
lenka.krepelkova(@)zsstahlavy.cz
Jana Rašková - asistentka pedagoga
jana.raskova(@)zsstahlavy.cz
Ing. Nikola Ryšavá - asistentka pedagoga
nikola.rysava(@)zsstahlavy.cz

Jitka Čimerová - vedoucí školní družiny, vychovatelka školní družiny (ŠD 2)
jitka.cimerova(@)zsstahlavy.cz
Martina Pešicová - vychovatelka školní družiny (ŠD 1)
martina.pesicova(@)zsstahlavy.cz
Jana Rašková - vychovatelka školní družiny (ŠD 3)
jana.raskova(@)zsstahlavy.cz
Marie Marešová - vychovatelka školní družiny (ŠD 4)
marie.maresova(@)zsstahlavy.cz
Mgr. Lenka Křepelková - vychovatelka školní družiny (ŠD 4)
lenka.krepelkova(@)zsstahlavy.cz
Mgr. Kristýna Tišlová - vychovatelka školní družiny
kristyna.tislova(@)zsstahlavy.cz

- zaměstnanci školní jídelny:
Dana Kovářová - vedoucí ŠJ
dana.kovarova(@)zsstahlavy.cz
Roman Hugo Balek - hlavní kuchař
Lenka Alblová - kuchařka

- provozní zaměstnanci:
Romana Preslová - školnice

Počet tříd celkem 7:1 třída - 1. ročník
2.A třída - 2. ročník
2.B třída - 2. ročník
3.A třída - 3. ročník
3.B třída - 3. ročník
4. třída - 4. ročník
5. třída - 5. ročník
Počet žáků k 1. září 2023:

Počet žáků celkem:128

Počet žáků v 1. ročníku:23
Počet žáků ve 2. ročníku:29
Počet žáků ve 3. ročníku: 35
Počet žáků ve 4. ročníku:24
Počet žáků v 5. ročníku:17

Počet oddělení školní družiny:4
Počet dětí ve školní družině:105

Co ve školním roce 2023/2024 škola nabízí:

 • příznivé, podnětné, příkladné a přátelské pracovní prostředí pro žáky
 • integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • asistenta pedagoga a školního astistenta
 • stravování žáků ve školní jídelně
 • zájmové vzdělávání ve školní družině od 6:00 do 16:00
 • nabídku odpoledních zájmových kroužků pro žáky školy
 • odběr dotovaného „ školního mléka “
 • zapojení do projektu „ Ovoce do škol “
 • schránku důvěry pro důvěrná sdělení, náměty i připomínky žáků
 • počítačovou síť pro žáky s přístupem na internet
 • omluvu žáků elektronicky (Bakaláři)
 • možnost přihlašování / odhlašování obědů elektronicky od února
 •     2022
 • pobyt žáků na školní zahradě v době velké přestávky
 • soutěže, kulturní a sportovní akce, divadelní představení, výstavy,
 •     exkurze a výlety v průběhu školního roku
 • společné oslavy s využitím lidových tradic
 • školní akce pro žáky a jejich rodiče
 • fotodokumentaci školní práce na webových stránkách školy
 • spolupráci se Školskou radou při ZŠ Šťáhlavy
 • informovanost zákonných zástupců žáků o dění ve škole
 •     prostřednictvím aktuálních informačních letáků, dotazníků a anketních
      lístků
 • informační nástěnku pro zákonné zástupce žáků v hlavní budově ZŠ
 • internetové stránky základní školy na internetové adrese
 •     www.zsstahlavy.cz
 • informovanost veřejnosti o činnosti školy v pravidelných příspěvcích
 •     do obecních novin Š+Š
 • elektronické sledování aktuálního rozvrhu, možnosti el.
 •     komunikace s vyučujícími v systému Bakaláři, el. vedení
      klasifikace u žáků 4. a 5. třídy
 • možnost objednání školní svačiny od února 2022
 • Ⓒ 2008 - 2024 Základní škola Šťáhlavy, vytvořil Jaroslav Juha juha@juhacr.net
  Provozováno v datové infrastruktuře JUHA-IP