Tvoříme nové webové stránky školy. Omlouváme se tak za případné neaktuální informace na těchto stránkách, které brzy zaniknou.

       ŠKOLA | DRUŽINA | JÍDELNA | KALENDÁŘ AKCÍ | JÍDELNÍČEK | Š+Š | KE STAŽENÍ | KONTAKTY


  Novinky na webu:
2024-06-28: Zveřejnili jsme záznam z koncertu Varhany dětem a rodičům aneb pohádkové a filmové melodie. K přehrání jej naleznete na titulní stránce, v sekci Ke stažení > Videa pak v plné kvalitě.
2024-06-25: Přístavba školy začala... Více se dozvíte v krátké zprávě na titulní stránce.
2024-06-18: Na titulní stránce naleznete pozvánku na koncert Varhany dětem a rodičům (20. června).
2024-05-29: Na titulní stránce naleznete aktuální informace k organizaci konce školního roku v souvislosti s plánovanou přístavbou hlavní budovy školy.
2024-05-13: Na titulní stránce naleznete rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku.
2024-04-30: Nové informace pro rodiče budoucích prvňáčků na titulní stránce.
Všechny novinky...


Návštěvy:
Dnes: 34
Tento týden: 83
Celkem od 1. 1. 2014: 154135ZŠ - fotogalerie


Turnaj v házené


Ochutnávka ovoce


Tři králové


Bobování


Vánoční koncert


Mikuláš


Plavání


Adventní naladění


Svatomartinské
setkání


Halloweenská
stezka


Jóga


VIA YKNÁIRAM


Exkurze KS


TV - testování
třeťáků


Farmapark
U Toma


ZOO Plzeň


Noc na Karlštejně


Soustředění k muzikálu


Požární cvičení


Netopýří odpoledne


Jarní koncert 2022


Tři králové


Copak se to děje
ve škole?


Projektový den na
podporu logického myšlení


Školní focení


Ptačí den
Společné


Ptačí den
1. třída


Ptačí den
2. třída


1. školní den 2020


Mimozemšťané


Zdravá pětka


Tři králové
2020


Vánoce ve třídách


Zvířecí den


Miniturnaj v házené


Projekt finanční
gramotnost


Čerti 2019


Otevřené vyučování
listopad 2019


Uctění památky akad.
malíře Špillar


Tvořivá dílna s rodiči
Fantastický


6. školní ples


My a ústní
hygiena


Halloween


Dopravní hřiště


Depo
Já, hrdina


Výstava zahrádkářů


Školní zahrada
stezka bosou nohou


Pohádkový den


První školní den


Výuka IT


ZOO Praha


VV pod pergolou


Sférické kino


Kino na kolečkách
Čertí brko


Noc kostelů


Knihovna


Korunovační klenoty
zámek Kozel


Zámek Kozel
1. ročník


Atletická olympiáda


Dravci


Zápisy do 1.
ročníku


Štafetový pohár
Plzeň


Projektový den
MIXXÉR


Noc s Andersenem
spaní ve škole


Návštěva předškoláků


Bobování


Projektový den
Zvířata kolem nás


Karneval


Pracovní činnosti


Lyžařský kurz
Pec pod Sněžkou


Tři králové


Vánoční besídky
ve třídách


Projekt MIXXÉR


Orientální tance
kroužek


Mikulášská nadílka


Kurz první pomoci


Otevřené vyučování


VV ve 4.
ročníku


5. školní ples


Cesta světlušek


Výročí 100 let Československa
proje


Tonda Obal
na cestách


Kino na kolečkách
Špunti na vodě


Trochu netradiční


Školní zahrada
1. etapa


Den bezpečnosti s VOŠ
Kozel


Atletická olympiáda
2018


HV trochu jinak


Hasičský záchranný
sbor Plzeň


Vědecký kroužek


Školní výlet
2018


HV - 5. ročník
tanec


Mc Donald´s cup


Návštěva Bovýska


Výlet na Radyni
1. ročník


Zápisy do 1. ročníku


Noc s Andersenem


Návštěva předškoláků


Básnička pod Rotundou


Jak se točí
peníze


Lyžařský pobyt


Ovoce do škol


Karneval


Plavání


Tři králové 2018


Vánoční dílna s rodiči 2017


Vánoční besídka 2017


Návštěva Bovýska-maskot ovoce do škol


Čertovská nadílka 2017


Den otevřených
dveří 2017


Ples 2017


Praha


Paralympijský den
projekt Kliko


Infokariéra


1. školní den 2017


Výlet Písek a
okolí


Sportovní dopoledne


Plážový den


Plavání 2. a 3.
ročník


Olympijský den
2017


Noc kostelů


Fakulta strojní


1. ročník domácí
zvířata


Školní besídka


Kytičko kšandový
den


Cyklokurz


Zelený den


Zápisy 2017


Výtvarná výchova s
hudebními nástroji


Soutìž mladý zdravotník


Ovoce do škol


Mc Donald`s Cup
2017


Kosmas-soutìž
záložky


Anglické divadlo


Preventivní program
tøídní kolektiv


Náš nový
kabát


Modrý den


Èepicový den


Zimní radovánky


Tøi králové


Vyrábíme vánoèní ozdoby
2016


Vánoèní besídky
tøíd


Mikuláš, èert,
andìl


Hokej
Plzeò - Litvínov


Bobujeme


Paní Trefilová
zamìstnání rodièù


Hokej
Zlín-Plzeò


Bílý den


Otevøené vyuèování


3. školní bál


1. pomoc pro
1. roèník


Výtvarná soutìž
hasièi


Soutìž-nebezpeèný odpad
v domácnostech


Pruhovaný den


Den zvíøat


Knihovna


Projekt Barevný rok
èervená


Mágové - pøímìstský
tábor


1. školní den
2016


Výlet 5. roèník


Stopovaèka
s MŠ


Techmania


Václav Chaloupek
povídání


Výlet
lanový park


Výlet na Kozel
15.6.2016


Rytmik
chodské slavnosti


Pí. Knappová
zamìstnání rodièù


Olympijský den


Noc Kostelù
10.6.2016


Atletická olympiáda
2. roèník


ZOO Plzeò


Výtvarná soutìž
s knihou


Výstava motýlù,
broukù atd.


Soutìž Mladý zdravotník
2015 - Vejprnice


Soutìž Mladý zdravotník
2016 - Pøeštice


Ovoce do škol


Mc Donald`s Cup
okresní kolo 2016


Dopravní høištì


Den Zemì


Tøídní
hraní


Velikonoèní dílna
s rodièi


Preventivní
program


Karel IV.


Dravci


Pracovní èinnosti
2. roèník


Hokej 17.2.


Karneval


Zápis do prvního
roèníku


Tøi králové


Návštìva pøedškolákù


O veliké
øepì


Ploska nohy


Soutìžíme s Jirkou
Bouškou


Zimní radovánky


Zpívání u vánoèního
stromu


Vánoèní besídky


Vánoèní dílna
s rodièi


Pohádky


Den otevøených
dveøí 2015


Èertovská nadílka
Ⓒ 2008 - 2024 Základní škola Šťáhlavy, vytvořil Jaroslav Juha juha@juhacr.net
Provozováno v datové infrastruktuře JUHA-IP