Tvoříme nové webové stránky školy. Omlouváme se tak za případné neaktuální informace na těchto stránkách, které brzy zaniknou.

       ŠKOLA | DRUŽINA | JÍDELNA | KALENDÁŘ AKCÍ | JÍDELNÍČEK | Š+Š | KE STAŽENÍ | KONTAKTY  Novinky na webu:
2024-01-29: Hledáme kuchařku do školní jídelny. Více informací naleznete na titulní stránce a v sekci Pracovní příležitosti.
2024-01-05: Na titulní stránce a v sekci "Škola" jsme zveřejnili informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.
2023-12-22: Na titulní stránce naleznete záznam pásma koled, pořízeného žáky 3 - 5. ročníku.
2023-11-23: Na úvodní stránce naleznete informace k plánované stávce.
2023-11-09: Zveme všechny na Pozdimní koncert 2023 s první ochutnávkou tónů zrekonstruovaných šťáhlavských varhan. Více informací na úvodní stránce.
2023-10-24: Na úvodní stránce naleznete jízdní řád akce "Trolejbus plný hudby".
Všechny novinky...


Návštěvy:
Dnes: 35
Tento týden: 260
Celkem od 1. 1. 2014: 147085

ZPRVY ZE Z HLAVYNai mil teni,

v tomto sle vm pinme mimodn zprvy ze Zkladn koly hlavy. V msci noru kolu dvakrt navtvila TV ZAK - zpadoesk televize. Pi prvnm naten zskala materil na krtkou upoutvku, kter bude vyslna od 6. bezna 2017 po dobu trncti dn. V nkolika mlo sekundch zskte nejdleitj informace o na kole vetn pozvnky na Den otevench dve, kter se uskuten ve tvrtek 23. 3. 2017 od 14,00 do 17, 00 hodin. Srden zveme k nvtv koly irokou veejnost. Ten, kdo nerad ek nebo nem televizn p- jem, me shldnout televizn oknko ji nyn na internetovch strnkch Z hlavy.

Z druhho naten vznikl tminutov poad, kter mete vidt ve vysln TV ZAK nkter beznov ter v rubrice kola zklad ivota. Z rozhovoru s editelkou koly Mgr. Lenny Dianovou se dozvte mnoho zajmavost o na kole, v krtkch vstupech nahldnete do vuky, pedstavme vm innost koln druiny a koln knihovny i volnoasovch aktivit. Sami ci pohovo o tom, jak se jim ve kole ije. Mme co nabdnout, proto sledujte vysln TV ZAK a obrzek o z- kladn kole ve va obci si udlejte sami. O sv pocity a dojmy se s vmi podl ve slohovch pracch ci ptho ronku:

Jak ed my k novmu kabtu pila
Jakub Milota, 5. tda
ila byla jedna vesnick myka, kter mla star ountl kabt. Kolem kapes do nho thlo, ve vech byl trochu pro- dl a myce v nm byla zima. Jej blzk kamardky se jejmu kabtu smly. Myku to tuze trpilo. Jej trpen bylo znt i v jej tvi. Byla smutn, zaduman a stle myslela na to, jak svj kabt vylepit. Velice intenzivn sledovala nov mdn styly, kter by vylepily jej vzhled a zpjemnily myce ivot. V odbornch asopisech se doetla o novch trendech spovajcch v zateplen kabtku, prav materilu a pemn barvy. Proto pozvala pana krejho, kter jej kabtek opravil, zateplil a do mdnch barev vytnoval. Myka provala pocit tst, pohody a neskuten spokojenosti. Jej kamardky u mohly jen tie zvidt, jak krsn kabtek si myka podila. U tute, co bylo tou edou mykou? No pece nae hlavsk kolika.

Moje hlavsk kola
Maty Landa, 5. tda
A bych to tm nepiznal, do koly chodm celkem rd. Jsou tam bezva kamar- di. Z vyuovacch pedmt m nejvce bav informatika, djepis a matematika. etinu moc nemusm, ale esky musm umt pece dobe, e? Mme hezkou tdu, veselou a pkn barevnou. Sedm v zadn lavici sm, za co jsem rd. Tak kola je te po rekonstrukci pkn zvenku i zevnit. M fasdu v m oblben oranov barv. A navc mme nejlep pan uitelku. Mon, e se mi bude po hlavsk kole jet stskat Jsem tu zkrtka spokojen. A co bych tu rd zm- nil? Chtl bych, aby nm udlali ve kole vlastn tlocvinu. Vm vak, e vechno nejde narz.

Moje kola
Filip ttina, 5. tda
Ji ptm rokem navtvuji zkladn kolu ve hlavech. Byla sice postavena u hodn dvno, ale te je nov opraven a pkn vypad. Ve kole se mi lb. Mme hezkou tdu a velkou koln zahradu. Se kolou podnikme zajmav vlety, nejv- ce se mi lbilo v Praze. kola tak pod zjmov krouky, kter si ci vybraj podle svch zlib. Ve kole mme mil pan uitelky. Jet by se mi lbilo, kdyby na zahrad bylo sportovn hit nebo bazn. Chtl bych mt ve kole tak automaty na npoje.


za Z hlavy Mgr. Ivana Kantnerov
a Mgr. Hana Radov
Ⓒ 2008 - 2024 Základní škola Šťáhlavy, vytvořil Jaroslav Juha juha@juhacr.net
Provozováno v datové infrastruktuře JUHA-IP