Tvoříme nové webové stránky školy. Omlouváme se tak za případné neaktuální informace na těchto stránkách, které brzy zaniknou.

       ŠKOLA | DRUŽINA | JÍDELNA | KALENDÁŘ AKCÍ | JÍDELNÍČEK | Š+Š | KE STAŽENÍ | KONTAKTY  Novinky na webu:
2024-01-29: Hledáme kuchařku do školní jídelny. Více informací naleznete na titulní stránce a v sekci Pracovní příležitosti.
2024-01-05: Na titulní stránce a v sekci "Škola" jsme zveřejnili informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.
2023-12-22: Na titulní stránce naleznete záznam pásma koled, pořízeného žáky 3 - 5. ročníku.
2023-11-23: Na úvodní stránce naleznete informace k plánované stávce.
2023-11-09: Zveme všechny na Pozdimní koncert 2023 s první ochutnávkou tónů zrekonstruovaných šťáhlavských varhan. Více informací na úvodní stránce.
2023-10-24: Na úvodní stránce naleznete jízdní řád akce "Trolejbus plný hudby".
Všechny novinky...


Návštěvy:
Dnes: 30
Tento týden: 255
Celkem od 1. 1. 2014: 147080

KONEC KOLNHO ROKU JE ZA DVEMITradin udlost, kter ohlauje blc se konec kolnho roku, je besdka pro rodie. Kad tda se pipravovala a piln nacviovala sv vystoupen. Prvci zpvali a zdramatizovali znm lidov psniky a pohdku O kotku, kter zapomnlo moukat. Druhci zahrli pohdky ze znmch Veernk, u tek oily v psmu slovn druhy. tvrci sehrli znmou povst z eskch djin O Bivoji a nejstar pci pekvapili vlastn improvizac reklam a scnek ze znmch eskch film. Spolen vystoupen, kter se konalo ji nkolik let na koln zahrad, se letos nemohlo uskutenit z dvodu patnho poas, a tak dti pedvedly sv vystoupen rodim ve tdch.

V ptek 31. 5. se konala oslava Dne dt, letos netradin v dtskm centru Lvek. A e si to vichni dn uili, o tom nen pochyb. Ani po tm tyech hodinch dn nebyla na dtech patrn nava.

Dal tden probhly na koln zahrad Ekohrtky. Ekologick tmatika se objevila v zbavnch innostech a soutch pexeso, tdn odpadu, slalom na kolobkch, hzen krouk. Akce byla zakonena pohdkou, ve kter sktkov dtem pedvedli, jak je dleit udrovat ist ivotn prosted.

U jste nkdy hrli kroket, freesbee, petangue i ringo? Dti si to mohly vyzkouet pi dopoledni netradinch her v ptek 7. 6. Hry je velmi zaujaly, a tak si je urit zase nkdy zopakuj, nap. pi hodinch tlesn vchovy.

A na co se dti nejvc tily? Na koln vlety!!! Nejmen prvci se vydali na p vlet na nedalek Kozel. Cestu si zpjemnili nkupy a nvtvou zmeck cukrrny. Naopak nejstar ci poprv okusili dvoudenn vlet ve sportovnm arelu v Jesenici u Rakovnka. Z bohat nabdky aktivit si vyzkoueli rafting, slaovn, pekonvn lanov drhy, stelbu z luku a vzduchovky a nechybla ani non hra. Ostatn ci navtvili hrad Kivoklt a Konprusk jeskyn. Krom pjemnch zitk si dti dom odvely dreky a suvenry pro sv nejbli.

A na co se pln nejvc tme vichni spolen? Na przdniny!!!


za Z hlavy Mgr. Hana Radov a Mgr. Hana ovkov
Ⓒ 2008 - 2024 Základní škola Šťáhlavy, vytvořil Jaroslav Juha juha@juhacr.net
Provozováno v datové infrastruktuře JUHA-IP