Tvoříme nové webové stránky školy. Omlouváme se tak za případné neaktuální informace na těchto stránkách, které brzy zaniknou.

       ŠKOLA | DRUŽINA | JÍDELNA | KALENDÁŘ AKCÍ | JÍDELNÍČEK | Š+Š | KE STAŽENÍ | KONTAKTY  Novinky na webu:
2023-11-23: Na úvodní stránce naleznete informace k plánované stávce.
2023-11-09: Zveme všechny na Pozdimní koncert 2023 s první ochutnávkou tónů zrekonstruovaných šťáhlavských varhan. Více informací na úvodní stránce.
2023-10-24: Na úvodní stránce naleznete jízdní řád akce "Trolejbus plný hudby".
2023-10-20: Zveřejnili jsme záznam z představení Šíleně smutná princezna. K okamžitému přehrání na úvodní stránce, ke stažení v plné kvalitě v sekci Ke stažení > Videa.
2023-10-16: Zveme všechny na 8. školní bál a Trolejbus plný hudby. Více info na úvodní stránce www.zsstahlavy.cz
2023-10-05: Přinášíme vám záznam ze šťáhlavské Noci kostelů 2023 a vystoupení děti ZŠ. On-line ke zhlédnutí na úvodní stránce školy, nebo v sekci Ke stažení > Videa k dispozici v plné kvalitě.
Všechny novinky...


Návštěvy:
Dnes: 7
Tento týden: 222
Celkem od 1. 1. 2014: 142860

Z hlavy - blme se do finlekoln rok utekl jako voda a je ped nmi posledn msc pracovnho sil, za kter vichni zajist sklid jen to nejslad ovoce. Ale nepedbhejme, ohldnme se za minulm mscem a uplynulmi akcemi.

V msci beznu se ci 2. a 5. ronku zapojili do literrn soute vyhlen Studijnm centrem Basic Plze a vytvoili k zvolenmu tmatu svoji vahu nebo bse. V kvtnu nai kolu navtvily pracovnice tohoto centra, aby ocenily nejzdailej prce a vbec vechny zapojen dti. Nejlpe si vedli ci ve 3. td - 1. msta obsadili Aneka Trefi lov a Vldk Muk, na 3. mst skonili Maty Landa a Patrik Paur. Ale ani druhci nezstali pozadu na 2. mst skonil Ldk Lukaovi. Vem blahopejeme a dkujeme za vzornou reprezentaci koly.

V ptek 15. 5. odpoledne jsme se seli s rodii a dtmi na louce za mostem pi brannm zvodu, kde se dti mohly v tlennch drustvech mezi sebou navzjem pomit ve znalostech - morseovy abecedy, livch bylin a hub, ten z mapy, 1. pomoci, dovednostech - pohybu naslepo, hodu grantem na cl a stelb ze vzduchovky. Akci jistilo velmi pkn poas, v cli nechybly sladk odmny pro vechny sportovce a voav butky, kter pipravili ochotn maminky a tatnkov. Tato akce vzela z iniciativy rodi a spoluprce s uitelkami Z. Nae kola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do kol. V rmci tohoto projektu jsme obdreli do kad tdy ochutnvkov koe rozlinho ovoce a zeleniny. Dky tomu mli ci monost ochutnat nejen znm ovoce a zeleninu, ale tak nkter exotick druhy, seznmit se s ppravou ke konzumaci tchto plod, zskat informace o obsahu vitamn a minerlnch ltek. Nutno podotknout, e nm vem moc chutnalo.

V sobotu 23. 5. se konalo na obecnm ad vtn obnk, na nm pednesli bsniky ci Aneka Trefi lov, Sofi e Kopelentov, Vtek Mahdalk, Kristna Brhov a Denisa Tyrov. Dkujeme jim za jejich vystoupen.

Ve tvrtek 28. 5. se vydali ci 1. tdy po stopch pedkolk z M. Cestou plnili rzn koly, nap. poznvali liv byliny, hledali ztracen kamnky, zpvali psniky. V cli nali ukryt kamardy a pot i poklad, kter spolen sndli.

Posledn kvtnovou akc, do n se nai ci zapojili, byla v ptek 29. 5. Noc kostel. V prbhu pjemnho veera vystoupili se svmi hudebnmi nstroji Aneka Trefi lov, Patrik Paur, Barbora Hofmanov, Jan Votpka, Dominik Cibulka, Krytof Hol, Kristna Brhov, Aneka Bakov a Renata Pospilov. ci na koly se tak zapojili do vtvarn soute Kostel oima dt. Ze vech prac pan uitelky vybraly 14 nejlepch a ty vyvsily na plot u koln budovy. Kolemjdouc, rodie i ci mli monost hlasovat pro vybran obrzek a na zklad setench hlas bylo tento veer slavnostn vyhleno 5 nejspnjch mal Adriana lajerov, Denisa Tyrov, Jakub Broch, Patricie Paurov a Renata Pospilov.

Ve stedu 4. 6. se zastnily dti ze vech tech oddlen koln druiny besedy s p. V. Koutskou, kter dtem zajmav vyprvla o svch zitcch z cest po Indonsii. Sv vyprvn doplnila adou krsnch fotografi.

V ptek 5. 6. se ve hlavech konala Prvn atletick olympida k 1. stupn Z. Do tto velmi poveden akce se zapojily celkem tyi zkladn koly hlavy, Nezvstice, Star Plzenec a Tymkov. koly se mezi sebou utkaly v esti sportovnch disciplnch, ktermi byly sprint na 35m, trojskok z msta snomo, peskoky bokem pes pekku po dobu 1min, vj, hod pnovm otpem a tafetov bh. Jako host k nm zavtal Jan rail mistr republiky v bhu na lych. Po absolvovn vech discipln a besedy s Janem railem nsledovalo vyhlen vsledk td a zvrem tak celkov poad kol. Mezi jednotlivmi tdami ze vech kol skonila nae 1. tda na 2. mst, 2., 3. a 4. tda zskaly 1. msto a 5. tda obsadila 3. msto. Celkov se Z hlavy umstila na ndhernm 1. mst, 2. msto vybojovala Z Nezvstice, 3. msto Z Tymkov a 4. msto Z Star Plzenec. ci dostali medaile, pohry pro sv koly a drobn odmny. Vichni sportovci si tento den krsn uili a pat jim nae velk gratulace za jejich vborn sportovn vkony. Dkujeme tak vem poadatelm a byli bychom rdi, kdyby se v nsledujcch letech podobn akce opakovaly.

Pt ptek nae ky ek koln vlet do Westernovho msteka u Dneic. Naplnovan je zde bohat program. Doufejme tedy, e si vichni vlet pkn uij a e nm bude pt i poas. Pot ji zbv jen nkolik poslednch dn ve kolnch lavicch a dle vysvden a vytouen letn przdniny. Tmto se s Vmi pro tento koln rok loume a pejeme Vem krsn lto.

za Z hlavy Mgr. Hana Radov a Mgr. Alena Lffelmannov

Ⓒ 2008 - 2023 Základní škola Šťáhlavy, vytvořil Jaroslav Juha juha@juhacr.net
Provozováno v datové infrastruktuře JUHA-IP