Tvoříme nové webové stránky školy. Omlouváme se tak za případné neaktuální informace na těchto stránkách, které brzy zaniknou.

       ŠKOLA | DRUŽINA | JÍDELNA | KALENDÁŘ AKCÍ | JÍDELNÍČEK | Š+Š | KE STAŽENÍ | KONTAKTY  Novinky na webu:
2024-01-29: Hledáme kuchařku do školní jídelny. Více informací naleznete na titulní stránce a v sekci Pracovní příležitosti.
2024-01-05: Na titulní stránce a v sekci "Škola" jsme zveřejnili informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.
2023-12-22: Na titulní stránce naleznete záznam pásma koled, pořízeného žáky 3 - 5. ročníku.
2023-11-23: Na úvodní stránce naleznete informace k plánované stávce.
2023-11-09: Zveme všechny na Pozdimní koncert 2023 s první ochutnávkou tónů zrekonstruovaných šťáhlavských varhan. Více informací na úvodní stránce.
2023-10-24: Na úvodní stránce naleznete jízdní řád akce "Trolejbus plný hudby".
Všechny novinky...


Návštěvy:
Dnes: 35
Tento týden: 260
Celkem od 1. 1. 2014: 147085

ROZLOUEN SE KOLNM ROKEM 2016/2017Ped pr dny skonil dal koln rok a ci si odnesli dom hodnocen jejich celoron prce v podob vysvden. Pojme se ale pesto za poslednm mscem tohoto roku ohldnout.

V ptek 2. 6. 2017 proili ci 1. - 5. ron- ku asnou besedu. Do koly zavtala sportovkyn Eva Novkov - nkolikansobn mistryn R v dlouhm triatlonu. Velmi poutav vyprvla o sv sportovn karie a o svch sportovnch vsledcch v plavn, ve vodnm plu, v duatlonu i olympijskm triatlonu. Pedvala dtem sv zkuenosti ze ivota spnho sportovce a neetila dobrmi radami. Nenavn odpovdala na zajmav dotazy k. Dlouhotrvajc potlesk na konci besedy byl pro skvlou sportovkyni upmnm podkovnm. Stala se vzorem pro mnoho malch hlavskch sportovc a v budoucnu uvidme, zda se n- kter z nich vyd na svoji sportovn cestu v jejch lpjch.

Nsledujc ptek 9. 6. 2017 vystoupilo 21 k na koly se svm pveckm vystoupenm ve hlavskm kostele v vodu 3. ronku Noci kostel. Dva msce dti piln nacviovaly v rmci innosti pvecko-recita- nho krouku. Do souboru se aktivn pidali i jin ci, kte rdi a dobe zpvaj. Spolen zazpvali 10 psn, kter njakm zpsobem souvisely s tmatem Svt pod hvzdami. Jako slist zazpvali Aneka Trefi lov, Katka Kudrov a Dominik Paul. Vystoupen mlo velik spch. Za ncvik pat podkov- n pan uitelce Han ovkov a vedouc krouku pan Markt Dobr. Velk dky vyslovujeme i panu Petru Fremrovi, kter nae zpvky doprovzel na kytaru.

Dne 21. 6. navtvily nai kolu pracovnice ze vzdlvacho stediska Basic, aby odmnily nae dti za jejich ast v literrn souti Maminko, tatnku, povm vm pohdku. Bylo pr velmi obtn mezi tmito npady dt urit vtze, a tak byli vichni ci ocenni drobnou odmnou. I tak to ale dti potilo.

Ve stejn den se nae kola ji podruh zapojila do olympijskho bhu. Navzdory horkmu poas a menm zdravotnm karambolm vechny dti staten dobhly do cle a vyslouily si za svj vkon diplom, medaili a sladkost.

tvrtek 22. 6. 2017 byl velmi oekvanm dnem. ci cel koly vyrazili do svta na koln vlety temi autobusy. Prvci to mli nejble. Navtvili plzeskou ZOO. Nejvt- m zitkem pro dti byl mimodn exempl v Evrop - bl klokan. Velkm pot- enm bylo pozorovn nkolikamsnho mldte nosoroce Renky a mnoha dalch zvat. Druhci a teci spolen jeli mnohem dl. Prvn zastvkou pro n byla Krokodl ZOO Protivn, podruh zastavili v Zchrann stanici ivoich Makov v obci Nov Ves. Z obou mst si dti odvely mnoho skvlch zitk a informac. Atmosfru sprvnho v- letu dodaly drobn nkupy dt a dn v nafukovacm skkacm hradu. Nejstar dti ze 4. a 5. tdy nejprve navtvili Kikovu vodn elektrrnu a muzeum v Psku, proli se po nejstarm kamennm most pes eku Otavu a morn vedro zahnli vynikajc ledovou tt, zmrzlinou a nanuky. Dal jejich cesta vedla tak do zoologick zahrady v Protivn. Kdo jste ji navtvili, urit vte, e se jedn o zoo zamenou na chov krokodl. Pozorovali jsme pes dvactku rznch druh krokodl, kajman, aligtor a gavil. Vichni se vraceli z vlet nadeni a spokojeni.

Nsledujc den 23. 6. se rozjeli nai nejstar- ci do Plzn na vysokou kolu strojn. Mli monost seznmit se s vyuitm laserov tiskrny, navtvili mstn laborato a vrobn provoz, projeli se na elektrokolobkch, tykolce a elektrosktru. Urit si odsud odvezli nevedn zitky a mon, e se nkte inspirovali pro svoji dal budoucnost, studium, i prci.

Tent den odpoledne se seli pci se svmi rodii a pan uitelkou na koln zahrad u tborku, aby se spolen rozlouili a naposledy si uili chvilky, ne se rozlet do jinch kol. Nechyblo opkn pek- k ani sladk teka v podob dortu pro dti. Po tborku se s rodii rozlouili a odeli do koln budovy, kde penocovali do druhho dne. koda, e tch pt spolench let uplyne vdycky jako voda!

V ter 27. 6. 2017 pipravili ci 5. ro- nku na rozlouenou se svmi kamardy z ostatnch td sportovn - zbavn dopoledne. Na koln zahrad pichystali 12 stanovi s tradinmi i netradinmi sportovnmi disciplnami a z velk sti i tato stanovit sami obsluhovali. Ostatn ci po zahjen akce samostatn prochzeli vemi stanovi- ti a plnili sportovn koly. Nejoblbenjmi disciplnami byla chze na modernch devnch chdch a jzda na lych pro dva ky souasn. Nejvce soustedn prokzali kluci a holky pi chytn devnch ryb na prut, prohnli kolobky, skkali v pytlch, vyzkoueli si hokejov slalom i hod na cl a mnoho dalch sportovnch aktivit. Tmto pkm dkujeme.

To, e jsou nai pci dobr parta snaivch k, prokzali i v prbhu celho kolnho roku, nebo pi zvrenm vyhodnocen celoronho projektu Barevn rok obsadili jednoznan 1. msto. Pi kadm z deseti barevnch dn byli vdy vichni pci v kostmech, a to se dn jin td nepovedlo. Gratulujeme jim k vtzstv.

Na zvr nm dovolte popt vem ten- m krsn lto a pjemn proit vaich dovolench.


za Z hlavy
Mgr. Hanka Radov a Mgr. Ivana Kantnerov
Ⓒ 2008 - 2024 Základní škola Šťáhlavy, vytvořil Jaroslav Juha juha@juhacr.net
Provozováno v datové infrastruktuře JUHA-IP