Tvoříme nové webové stránky školy. Omlouváme se tak za případné neaktuální informace na těchto stránkách, které brzy zaniknou.

       ŠKOLA | DRUŽINA | JÍDELNA | KALENDÁŘ AKCÍ | JÍDELNÍČEK | Š+Š | KE STAŽENÍ | KONTAKTY  Novinky na webu:
2023-11-23: Na úvodní stránce naleznete informace k plánované stávce.
2023-11-09: Zveme všechny na Pozdimní koncert 2023 s první ochutnávkou tónů zrekonstruovaných šťáhlavských varhan. Více informací na úvodní stránce.
2023-10-24: Na úvodní stránce naleznete jízdní řád akce "Trolejbus plný hudby".
2023-10-20: Zveřejnili jsme záznam z představení Šíleně smutná princezna. K okamžitému přehrání na úvodní stránce, ke stažení v plné kvalitě v sekci Ke stažení > Videa.
2023-10-16: Zveme všechny na 8. školní bál a Trolejbus plný hudby. Více info na úvodní stránce www.zsstahlavy.cz
2023-10-05: Přinášíme vám záznam ze šťáhlavské Noci kostelů 2023 a vystoupení děti ZŠ. On-line ke zhlédnutí na úvodní stránce školy, nebo v sekci Ke stažení > Videa k dispozici v plné kvalitě.
Všechny novinky...


Návštěvy:
Dnes: 7
Tento týden: 222
Celkem od 1. 1. 2014: 142860

BEZEN V Z HLAVYAkoliv je jaro kalendn v plnm proudu, stle s dtmi netrp- liv ekme na pznivj poas. Zatm jsme vdni za vyh- t tdy a tlocvinu a tme se, a si budeme moci jara uvat plnmi douky venku v prod. Toto oekvn nm ale bhem bezna zpjemovaly akce, kter se v na kole uskutenily. V ptek 20. 3. ns potil hudebnm poadem pan Pavel Mack. Sm vlastn na 170 hudebnch nstroj, nkter z nich s sebou pivezl a seznmil ns s jejich histori a vvojem od pravku a do dnen doby. Vechny ns velmi pekvapily jeho muzikln dovednosti, spolen s doprovodem mnoha hudebnch nstroj jsme si zazpvali znm lidov psniky, nechybly ani hudebn hdanky. Podle velkho aplausu lze usuzovat, e dti byly tmto poadem mimodn nadeny.

Ve stedu 25. 3. se rozjeli ci 3. 5. ronku do Plzn na prohldku budovy eskho rozhlasu. Mli jsme pleitost nahldnout do rznch nahrvacch studi, sledovat modertora pi jeho prci a ti star se zastnili pmo ivho vysln. I odsud jsme si odveli cenn poznatky a zkuenosti.

O dva dny pozdji se ve vech tdch rozehrly velk partie v deskovch hrch. Z kad discipliny byli vyhodnoceni a odmnni drobnmi drky nejlep bojovnci.

Urit bychom vak nemli opomenout zveejnit spchy vybranch k na koly v hudebnm poadu a souti Nebe pln hvzd. 1. msto vybojovala Renata Pospilov, na 3. p- ce skonila Denisa Tyrov, ob kyn 5. ronku. Velk pod- kovn za odvahu ale pat i tm ostatnm, kte se sice neumstili, ale staten reprezentovali nai kolu. Byli to: Filip Skolka, Tobi Fronk, Jan Kavina, Vtek Mahdalk, Aneka Trefi lov a nejmlad Dominik Paul, kter zskal speciln cenu poroty. Vem blahopejeme a dkujeme za jejich ast.


za Z hlavy Mgr. Hana Radov a Mgr. Alena Lffelmannov
Ⓒ 2008 - 2023 Základní škola Šťáhlavy, vytvořil Jaroslav Juha juha@juhacr.net
Provozováno v datové infrastruktuře JUHA-IP