Tvoříme nové webové stránky školy. Omlouváme se tak za případné neaktuální informace na těchto stránkách, které brzy zaniknou.

       ŠKOLA | DRUŽINA | JÍDELNA | KALENDÁŘ AKCÍ | JÍDELNÍČEK | Š+Š | KE STAŽENÍ | KONTAKTY  Novinky na webu:
2024-01-29: Hledáme kuchařku do školní jídelny. Více informací naleznete na titulní stránce a v sekci Pracovní příležitosti.
2024-01-05: Na titulní stránce a v sekci "Škola" jsme zveřejnili informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.
2023-12-22: Na titulní stránce naleznete záznam pásma koled, pořízeného žáky 3 - 5. ročníku.
2023-11-23: Na úvodní stránce naleznete informace k plánované stávce.
2023-11-09: Zveme všechny na Pozdimní koncert 2023 s první ochutnávkou tónů zrekonstruovaných šťáhlavských varhan. Více informací na úvodní stránce.
2023-10-24: Na úvodní stránce naleznete jízdní řád akce "Trolejbus plný hudby".
Všechny novinky...


Návštěvy:
Dnes: 30
Tento týden: 255
Celkem od 1. 1. 2014: 147080

BEZNOV UDLOSTI V ZKLADN KOLEV minulm sle hlavskch novin jsme se podvali na kolu tak trochu zven. ci 5. tdy se ve svch pracch velmi pkn vyjdili k novmu vylepen koln budovy. Dnes se podvme pro zmnu dovnit, co novho se zde udlo.

Ve tvrtek 23. 2. se vichni kolci roztanili na tradinm makarnm karnevalu. Nejprve sl ve hlavsk sokolovn na krtk as oil prvodem pestrobarevnch masek. Pak se postupn pi tanci ve skupinkch pedstavili princov a princezny, ryti a rzn bojovnci, vly a arodjov, kovbojov a indini, sportovci, zvtka a mnoho pohdkovch bytost. Velmi zajmav byly i masky pedstavujc rzn zamstnn. Od nejoriginlnj- ch masek jsme se pi rozhovoru dozv- dli o jejich pvodu, vrob a zajmavch vychytvkch. Pi voln zbav se pi tanci vydili ci od nejmench a po ty nejstar. Nejlep ti masky z kad tdy byly nsledujc den odmnny drobnm drkem. Zkladn kola dkuje za ozvuen karnevalu panu Karlu Votpkovi.

V ptek 3. 3. se ve kole uskutenily v rmci preventivnch program poady Kamardi II pro ky 4. ronku a Soudn s pro ty nejstar. Formou besedy lektorky s ky, hodnocen a rozebrn modelovch situac a vyplovn pracovnch list si dti osvojovaly sprvn modely een problm, do kterch se mohou dostat, vyjadovaly se k tmto situacm a hodnotily samy sebe. Urit si kad z tto besedy odnesl nco pro sebe a o to pedevm lo.

V rmci celoronho projektu Barevn rok se v msci beznu uskutenil pyamov den. V pondl 6. 3. se vichni ci i pedagogov na vyuovn pevlkli do rznch pyam, nonch koil, upan i spacch epiek s bambulkami i stapci. Mnoz si s sebou pinesli i milovanho plyka. Rann pohdky nebo ten na dobr rno stdaly ukolbavky. Avak nikdo z ns doopravdy neusnul a cel dopoledne jsme si v netradinm pevleku pkn uili.

Ve dnech 12. 17. 3. vyrazilo 15 k z 3., 4. a 5. ronku do elezn Rudy na lyask pobyt. Byli ubytovni v hotelu Belveder, kde se o n personl po celou dobu vzorn staral. Sv lyask dovednosti zdokonalovali na sjezdovce nad ndram, ve volnm ase byla pro nae lyae pipravena zbava, nechybla ani zvren diskotka. Tm cel pobyt jim poas plo a i snhu byl dostatek. Po nvratu tak ostatnm spolukm sdlovali sv dojmy a zitky.

V ter 21. 3. navtvilo nai kolu anglick divadlo. S pedstavenm Travel machine jsme se penesli na vechny kontinenty, setkali se se zvaty typickmi pro tyto oblasti, popovdali jsme si s nimi i zatanili. Ve se pochopiteln odehrvalo pouze v anglitin, ale to dtem vbec nevadilo, vdy maj ciz jazyk ji od 1. ronku. A emu nerozumly, velice snadno pochopily z nzoru a obrzk. Pedstaven sklidilo u malch divk velk spch a bylo odmnno mohutnm potleskem.

Ve tvrtek 23. 3. se vechny prostory z- kladn koly otevely veejnosti pi Dnu otevench dve. Ped vlastnm vstupem do budovy si lid prohleli cel arel koly, kter v poslednch dnech proel fi nlnmi pravami po celkov rekonstrukci a posuzovali jej vsledek. kolu navt- vili rodie s budoucmi ky prvnho ro- nku, souasn ci se svmi rodii a prarodii, rodie bvalch k i hlavt oban. Prohldli si tdy a jejich vybaven (zejmna je zaujala prce na interaktivn tabuli), vechna oddlen koln dru- iny, koln jdelnu, potaovou uebnu a nov zrekonstruovanou koln knihovnu. Pedagogit zamstnanci se promnili v prvodce a pi prohldkch poskytovali nvtvnkm informace o provozu, innosti i plnech koly a profesionln odpovdali na dotazy. koda jen, e se nepi- lo podvat jet vce zjemc.


za Z hlavy Mgr. Hana Radov
a Mgr. Ivana Kantnerov
Ⓒ 2008 - 2024 Základní škola Šťáhlavy, vytvořil Jaroslav Juha juha@juhacr.net
Provozováno v datové infrastruktuře JUHA-IP