Tvoříme nové webové stránky školy. Omlouváme se tak za případné neaktuální informace na těchto stránkách, které brzy zaniknou.

       ŠKOLA | DRUŽINA | JÍDELNA | KALENDÁŘ AKCÍ | JÍDELNÍČEK | Š+Š | KE STAŽENÍ | KONTAKTY  Novinky na webu:
2024-03-19: Zveme vás na Vajíčkoden. Více informací na titulní stránce.
2024-01-29: Hledáme kuchařku do školní jídelny. Více informací naleznete na titulní stránce a v sekci Pracovní příležitosti.
2024-01-05: Na titulní stránce a v sekci "Škola" jsme zveřejnili informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.
2023-12-22: Na titulní stránce naleznete záznam pásma koled, pořízeného žáky 3 - 5. ročníku.
2023-11-23: Na úvodní stránce naleznete informace k plánované stávce.
2023-11-09: Zveme všechny na Pozdimní koncert 2023 s první ochutnávkou tónů zrekonstruovaných šťáhlavských varhan. Více informací na úvodní stránce.
Všechny novinky...


Návštěvy:
Dnes: 24
Tento týden: 188
Celkem od 1. 1. 2014: 149669

NOROV A BEZNOV UDLOSTI V Z HLAVYVichni ci na koly dostvaj zdarma v rmci projektu Ovoce do kol od fi rmy Bovys ovoce, zeleninu nebo ovocn dus. V msci noru probhla ve vech tdch ochutnvka ovoce a zeleniny. Nejdve ci piazovali text s nzvem a informacemi ke kadmu plodu. Ne vdy to bylo jednoduch, protoe v ochutnvce byly i plody, kter ci neznaj a rodie je bn nekupuj. Na zvr bylo ve rozkrjeno, ochutnno a sndeno.

16. 2. pichzely dti do koly s objemnmi takami a dvod? Konal se tradin makarn karneval. V Sokolovn ve hlavech se tanilo a soutilo. Bylo se na co dvat, ale bylo i tk z krsnch masek vybrat nkolik nejhezch. Ti nejpovedenj masky z kad tdy dostaly malou odmnu a vichni ostatn velkou pochvalu za pkn masky.

Ji nkoliktm rokem se 17 k na koly pod vedenm pan editelky Lenny Dianov vydalo na tdenn lyask kurz do elezn Rudy. Kdy byl dopoledne velk mrz, zasportovali si v tlocvin, trochu se uili a odpoledne u vyreli na svahy. Z mrazivho tdne se vak vichni vrtili maximln spokojeni a nadeni.

Zatkem msce bezna navtvily vechny tdy DEPO v Plzni, kde se zastnily interaktivn vstavy s nzvem Jak se to penze. Tento velmi zajmav program byl zamen na rozvoj fi nann gramotnosti. Dti plnily rzn koly, pi kterch mly monost vydlat si penze a ukldat si je na svou platebn kartu. Zvrem mohl kad k pemnit sv virtuln penze na ty skuten a cel svj zskan fi nann obnos darovat na vcvik asistennch pejsk.

15. 3. se ve Starm Plzenci konala recitan sout Bsnika pod rotundou. I nai ci se recitace zastnili. Tmto gratulujeme Anece Mahdalkov ze 2. tdy, kter vyhrla kategorii urenou pro ky druhch a tetch td.

Kadm rokem v beznu je vyhlena celosttn akce Noc s Andersenem, do kter se nae kola letos tak zapojila. Pro konn akce byl vybrn ptek 23. bezna. V tento den v est hodin veer se u koly radostn schzely dti obtkny takami, spacky a karimatkami. Ve tdch se uklidily lavice a na zemi zaaly vznikat rzn spac koutky. Nkter byly vyzdobeny hned nkolika plyky. Kad tda mla svj pipraven program zamen na knihy, pohdky a rzn pbhy. Dtem se akce lbila a v sobotu rno se ptaly, kdy se bude ve kole opt pespvat.

Informujeme, e v msci dubnu bude na koln zahrad probhat sbr elektroodpadu.


Za Z hlavy Mgr. Alena Lffelmannov a Jitka imerov
Ⓒ 2008 - 2024 Základní škola Šťáhlavy, vytvořil Jaroslav Juha juha@juhacr.net
Provozováno v datové infrastruktuře JUHA-IP