Tvoříme nové webové stránky školy. Omlouváme se tak za případné neaktuální informace na těchto stránkách, které brzy zaniknou.

       ŠKOLA | DRUŽINA | JÍDELNA | KALENDÁŘ AKCÍ | JÍDELNÍČEK | Š+Š | KE STAŽENÍ | KONTAKTY  Novinky na webu:
2024-05-29: Na titulní stránce naleznete aktuální informace k organizaci konce školního roku v souvislosti s plánovanou přístavbou hlavní budovy školy.
2024-05-13: Na titulní stránce naleznete rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku.
2024-04-30: Nové informace pro rodiče budoucích prvňáčků na titulní stránce.
2024-03-19: Zveme vás na Vajíčkoden. Více informací na titulní stránce.
2024-01-29: Hledáme kuchařku do školní jídelny. Více informací naleznete na titulní stránce a v sekci Pracovní příležitosti.
2024-01-05: Na titulní stránce a v sekci "Škola" jsme zveřejnili informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.
Všechny novinky...


Návštěvy:
Dnes: 8
Tento týden: 250
Celkem od 1. 1. 2014: 152460

NOVINKY ZE Z HLAVYNOVINKY ZE Z HLAVY Posledn beznov ptek jsme si pipomnli v rmci akce Noc s Andersenem vro narozen tohoto vznamnho pohdke. Pro dti bylo pi tto akci nejvtm lkadlem to, e mohly strvit noc se svmi spoluky ve kole. V 18 h nastoupily s plnou vzbroj karimatkami, spacky, poltky, nezbytnmi plyky a dobrtkami. Ped spac st se vnovaly rznm kolm ty nejmen pracovaly s pohdkou, skldaly puzzle, tvrci se pi sv prci setkali s malm princem a ti nejstar v pbhu cestovali do vesmru a objevovali novou planetu. Novinkou byla veern vprava. Dti po skupinch proly ztemnlou koln zahradou a za svitu lucerniek plnily jednoduch koly. Nkte vyreli na trasu s drobnmi obavami, ale nakonec spolen ve dobe zvldli. A pak u pilo na adu oekvan stlan a pprava pelk. Veernkov fi lm nkoho ukolbal k spnku, jin si museli na span pokat dle, ne bv obvykl doma ve svch postlkch. Druh den rno v dob, kdy jindy do koly teprve pichzej, se tentokrt rozchzeli plni zitk do svch domov. V pondl 1. 4. se otevela nae kola pro veejnost v rmci Dne otevench dve. Toho vyuili hlavn rodie budoucch prvk, kte si se svmi dtmi pili kolu prohldnout. Jet ped samotnm zpisem navtvily dti z M se svmi uitelkami sv kamardy v 1. td, nahldly do vyuovn a spolen si pohrly ve koln druin. Pak u nsledoval samotn zpis do 1. tdy. V letonm roce se jej zastnilo 23 dt, rodie nkterch podali o odklad koln dochzky. Vtina dt prokzala dobrou pipravenost na kolu, pochlubily se i znalost psmen a slic, nechybla ani pipraven bsnika i psnika. Za svoji snahu a odvahu si dom odnely nkolik drobnch drk.

Za zmnku urit tak stoj ast nkterch naich dt v recitan souti Bsnika pod rotundou v zkladn kole ve Starm Plzenci. I pes vysoko nastavenou laku a vbornou rove vech pednejcch se podailo dvma chlapcm doshnout na pedn pozice. Pochvalu si zaslou prvek Daniel Krpej (3. msto) a k 4. tdy Antonn Knapp (2. msto).

Samozejm dkujeme za vzornou reprezentaci i ostatnm vystupujcm, kte se neumstili. V druh polovin dubna si ci uvali velikononch przdnin. Tomu pedchzelo v rmci hodin prvouky, vtvarn vchovy a praktickch innost povdn o velikononch zvycch a tradicch, vyrbn pnek a velikononch dekorac, zdoben vajek i pleten pomlzek.


Mgr. Hana ovkov a Mgr. Hana RadovⒸ 2008 - 2024 Základní škola Šťáhlavy, vytvořil Jaroslav Juha juha@juhacr.net
Provozováno v datové infrastruktuře JUHA-IP