Tvoříme nové webové stránky školy. Omlouváme se tak za případné neaktuální informace na těchto stránkách, které brzy zaniknou.

       ŠKOLA | DRUŽINA | JÍDELNA | KALENDÁŘ AKCÍ | JÍDELNÍČEK | Š+Š | KE STAŽENÍ | KONTAKTY  Novinky na webu:
2024-01-29: Hledáme kuchařku do školní jídelny. Více informací naleznete na titulní stránce a v sekci Pracovní příležitosti.
2024-01-05: Na titulní stránce a v sekci "Škola" jsme zveřejnili informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.
2023-12-22: Na titulní stránce naleznete záznam pásma koled, pořízeného žáky 3 - 5. ročníku.
2023-11-23: Na úvodní stránce naleznete informace k plánované stávce.
2023-11-09: Zveme všechny na Pozdimní koncert 2023 s první ochutnávkou tónů zrekonstruovaných šťáhlavských varhan. Více informací na úvodní stránce.
2023-10-24: Na úvodní stránce naleznete jízdní řád akce "Trolejbus plný hudby".
Všechny novinky...


Návštěvy:
Dnes: 28
Tento týden: 253
Celkem od 1. 1. 2014: 147078

PROSINCOV UDLOSTI V Z HLAVYNai ci se zastnili esko-slovenskho projektu Zloka do knih spojuje koly. Tento projekt ji podest vyhlsila knihovna Jiho Mahena v Brn ve spoluprci se Slovenskou pedagogickou knihovnou v Bratislav. Leton tma znlo List za listem bav m st. Na zklad velikosti na koly a potu k nm byla vybrna partnersk kola v obci Chmelv nedaleko iliny. km z Chmelva jsme poslali balek 25 nejkrsnjch zloek, kter vytvoily dti ve kolnch druinch. Stejn poet zloek jsme dostali od k Z Chmelv. Vymnili jsme si tak ptelsk dopisy, na map Google jsme si vyhledali Chmelv a prohldli si fotografi e obce a jejho okol. Pro dti to byla zajmav a obohacujc zkuenost.

Jako kad podzim zaali nai ci 2. a 3. td jezdit v rmci vuky TV na kurzy plavn do Plzn.

V ter 3.12. ci navtvili vnon burzu, kterou podala mstn M. Mohli si zakoupit drobn dreky a pernky pro sv blzk.

Ve tvrtek 5.12. si dti z pt tdy pipravily pedstaven spojen s mikulskou nadlkou v ele s Mikulem, pti andlky a temi ertky. Ve stedu 11. 2. se ci 5. tdy poprv zastnili prodovdn olympidy konan v Z Nezvstice. Z pti kol se nae skupinka ve sloen Vtek Batk, Michal imek a Barbora Navrtilov umstila na krsnm 3. mst. Na toto umstn jsme velmi hrd, protoe ostatn soupei byli ze estch ronk a gymnzia. Dti nadchla hlavn prce s mikroskopem, vdomostn poznvaka a kvz.

Ve tvrtek 12.12. k nm do koly zavtaly lektorky s projektem Finann gramotnost. Akce byla pro 4. a 5. tdu. ci byli rozdleni do tylennch skupin. Dti si vytvoily fi ktivn postavu s platem na jeden msc, se kterm musely hospodait, aby pokryly veker nklady a zbylo jim i na fi nann rezervu tak, jak to chod v relnm ivot. Za fi ktivn penze si nakoupily opravdov dobroty a drobn pedmty.

V ptek 13.12. pokraoval 2. turnaj v minihzen v mstn sportovn hale.

Ve stedu 18.12. se dti promnily ve vnon sktky v rmci projektu Promny. Zvlt ty men se vydily v kompletnch kostmech doplnnch malbou na obliejch. Tent den ci zazpvali na nvsi koledy u vnonho stromku. I pes men ast dtsk hlsky krsn znly a pinesly nm svten nladu. Za ky a vechny pracovnky koly pejeme astn a spn nov rok.


za Z hlavy
Mgr. Kateina Prakov, Martina Peicov, Mgr. Kateina Vinick
Ⓒ 2008 - 2024 Základní škola Šťáhlavy, vytvořil Jaroslav Juha juha@juhacr.net
Provozováno v datové infrastruktuře JUHA-IP