Tvoříme nové webové stránky školy. Omlouváme se tak za případné neaktuální informace na těchto stránkách, které brzy zaniknou.

       ŠKOLA | DRUŽINA | JÍDELNA | KALENDÁŘ AKCÍ | JÍDELNÍČEK | Š+Š | KE STAŽENÍ | KONTAKTY  Novinky na webu:
2024-01-29: Hledáme kuchařku do školní jídelny. Více informací naleznete na titulní stránce a v sekci Pracovní příležitosti.
2024-01-05: Na titulní stránce a v sekci "Škola" jsme zveřejnili informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.
2023-12-22: Na titulní stránce naleznete záznam pásma koled, pořízeného žáky 3 - 5. ročníku.
2023-11-23: Na úvodní stránce naleznete informace k plánované stávce.
2023-11-09: Zveme všechny na Pozdimní koncert 2023 s první ochutnávkou tónů zrekonstruovaných šťáhlavských varhan. Více informací na úvodní stránce.
2023-10-24: Na úvodní stránce naleznete jízdní řád akce "Trolejbus plný hudby".
Všechny novinky...


Návštěvy:
Dnes: 33
Tento týden: 258
Celkem od 1. 1. 2014: 147083

JEN V Z HLAVYOpravdu rychle vem uplynul prvn m- sc novho kolnho roku a ji tu byl jen. V tomto msci byla zahjena innost osmi zjmovch krouk, o kter byl velk zjem. ci tak mohou kad tvrtek navtvovat velmi pkn vybavenou koln knihovnu.

N celoron projekt Kolem svta nejen s kuchaem byl na zatku jna vnovn n a na konci jna ecku. Vuka bhem zvolench dn byla motivovna danmi stty a ve koln jdeln jsme si pochutnali na tradinch pokrmech tchto zem. Pro zpesten vuky jsme pipravili n- kolik pknch akc. 2. 10. zavtali ci 4. a 5. ronku do Prahy. O jejich zitcch se vce dozvte ne ze slohov prce paky Veroniky Navrtilov.

5. 10. se cel kola zastnila Paralympijskho dne. ci si mli monost vyzkouet rzn hry a sportovn disciplny z pohledu lid s uritm handicapem. Zavali tak napklad pocity lid na vozku nebo nevidomch. Kad si urit po tchto nevednch zitcch mohl uvdomit, jak m tst, e je zdrav.

12. 10. pracovnci Informan vzdlvac- ho stediska Plzeskho kraje INFO KARIRA pipravili pro 5. tdu druhou st programu navazujcho na jejich zijovou nvtvu tohoto stediska v Plzni. Spolen s lektory se ci vnovali tmatm sebepoznn, sebeprezentace, plnovn, rozhodovn, komunikace mezi rodii a dtmi a motivaci k uen. Ve druh sti programu, kter byl nesmrn zbavn, si dokonce vyzkoueli rozjezd vlastn fi rmy a podnikn. Do thodinovho programu se zapojili rodie i prarodie, kte s ky spolupracovali a nkte pekvapiv zjistili, co vechno ci um, zvldnou a jak maj zjmy.

20. 10. opt ky 4. a 5. ronku pivtalo blovick dopravn hit. Teoretick otzky provily znalosti dt a na kolnm dopravnm hiti byl simulovn skuten silnin provoz.

Doufme, e jsme dti tmito aktivitami potili a obohatili je a e se budou tit i na dal akce na koly v msci listopadu. Z oznamuje, e v prbhu listopadu bude probhat tradin sbr elektroodpadu. Kontejnery budou umstny na koln zahrad. Do kontejner nepat: zivky, rovky, vbojky, mrazky a lednice. Elektroza- zen mus bt kompletn, nedemontovan a s pvodn rou. Ke kontejnerm je umonn pjezd autem. Pipomnme, e prostory koly, jej okol a cel koln zahrada je monitorovna kamerovm systmem. Zskan fi nann prostedky budou pouity ve prospch k koly. Dle bhem celho roku probh sbr papru. Kontejner na papr pro veejnost je umstn ped hlavnm vchodem do koly.

Na zvr bychom vechny rdi pozvali do na koly na Den otevench dve 15. 11. od 13.00 do 17.00 hod a tak na 4. koln ples, kter se uskuten 25. 11. v sle obecn hospody ve hlavicch. Za Z hlavy


Mgr. Alena Lffelmannov
a Jitka imerov
Ⓒ 2008 - 2024 Základní škola Šťáhlavy, vytvořil Jaroslav Juha juha@juhacr.net
Provozováno v datové infrastruktuře JUHA-IP