Tvoříme nové webové stránky školy. Omlouváme se tak za případné neaktuální informace na těchto stránkách, které brzy zaniknou.

       ŠKOLA | DRUŽINA | JÍDELNA | KALENDÁŘ AKCÍ | JÍDELNÍČEK | Š+Š | KE STAŽENÍ | KONTAKTY  Novinky na webu:
2023-11-23: Na úvodní stránce naleznete informace k plánované stávce.
2023-11-09: Zveme všechny na Pozdimní koncert 2023 s první ochutnávkou tónů zrekonstruovaných šťáhlavských varhan. Více informací na úvodní stránce.
2023-10-24: Na úvodní stránce naleznete jízdní řád akce "Trolejbus plný hudby".
2023-10-20: Zveřejnili jsme záznam z představení Šíleně smutná princezna. K okamžitému přehrání na úvodní stránce, ke stažení v plné kvalitě v sekci Ke stažení > Videa.
2023-10-16: Zveme všechny na 8. školní bál a Trolejbus plný hudby. Více info na úvodní stránce www.zsstahlavy.cz
2023-10-05: Přinášíme vám záznam ze šťáhlavské Noci kostelů 2023 a vystoupení děti ZŠ. On-line ke zhlédnutí na úvodní stránce školy, nebo v sekci Ke stažení > Videa k dispozici v plné kvalitě.
Všechny novinky...


Návštěvy:
Dnes: 4
Tento týden: 219
Celkem od 1. 1. 2014: 142857

UDLOSTI KONCE ROKU 2014 V Z HLAVYI msc listopad byl pro ky na koly pln zajmavch akc. V pondl 10. 11. se uskutenil pro vechny ronky program o dentln hygien, na nm se dti dozvdly o sprvn pi o zuby a vznamu stravy na vvoj zdravho chrupu. Tak mly monost si prakticky vyzkouet innou techniku itn svch zoubk.

O tden pozdji, v den sttnho svtku, jsme vyrazili na p vlet Honba za Radouovm pokladem. Pi cest na Radyni dti plnily rzn zbavn koly spojen s povst o hradnm pnu Radouovi, s nm se nakonec v prostorch hradu i setkaly. Jejich sil a naden bylo na zvr odmnno Radouovou medail v podob sladkosti.

Ve stedu 19. 11. mli rodie naich k monost nahldnout do vyuovn a pozorovat sv ratolesti pi koln prci. ada z nich tto nabdky vyuila a pila se podvat.

V ptek 21. 11. jsme se opt s dtmi vnovali svmu zdrav bhem projektu Putovn za zdravou vivou. Formou zbavnch innost, her a sout si tak ci vytvoili sprvn pedstavy o zdravm jdelnku.

Nsledujc den v sobotu 22. 11. se v sle hostince ve hlavicch konal 1. koln rockov bl, jeho hlavn mylenkou bylo zskn fi nannch prostedk na nkup interaktivn tabule do 2. tdy. Akce se mimodn vydaila, vichni se zajist dobe pobavili. Dkujeme vem rodim, kte se zapojili do organizace blu a doufme, e i v dalch letech bude pleitost se opt setkat.

V pondl 24. 11. se otevely dvee pro veejnost, aby mla monost nahldnout, co novho se za posledn roky ve kole zmnilo. Nejvt zjem jsme zaznamenali ze strany rodi budoucch prvk, ale pili i lid, kte nai kolu dve navtvovali. V ter 2. 12. se pro ky 3. 5. ronku konala beseda o poskytovn prvn pomoci. Po teoretick sti mly dti monost telefonicky se spojit s dispeinkem zchrann sluby a oznmit, k jakmu razu dolo, a pot si vyzkouet dle telefonickch pokyn dispeerky poskytnut prvn pomoci. Tak se nauily oet- ovat rzn typy porann.

V ptek 5. 12. nastalo ve kole hotov peklo. To proto, e ns svoji nvtvou poctili Mikul s andlem a tlupou dsivch ert. Kad tda se mohla vykoupit ze svch hch pipravenou bsnikou a psnikou, za n byla odmnna balkem sladkost a ovoce. Nkte jedinci mlem skonili v ertovskch pytlch, ale na pmluvu pan uitelky jet dostali anci na polepen se. V posledn dob se dti se svmi uitelkami pipravovaly na pchod nejkrsnjch svtk v roce, zdobily svoje tdy, vyrbly vnon ozdoby a pnka a celou kolou se nesly tny vnonch koled. Ve stedu 17. 12. jsme se odpoledne seli spolen na nvsi u vnonho stromu a zazpvali si koledy.

Za ky a zamstnance na koly pejeme vem krsn a klidn Vnoce a do novho roku pedevm pevn zdrav.


za Z hlavy Mgr. Hana Radov a Mgr. Alena Lffelmannov
Ⓒ 2008 - 2023 Základní škola Šťáhlavy, vytvořil Jaroslav Juha juha@juhacr.net
Provozováno v datové infrastruktuře JUHA-IP