Tvoříme nové webové stránky školy. Omlouváme se tak za případné neaktuální informace na těchto stránkách, které brzy zaniknou.

       ŠKOLA | DRUŽINA | JÍDELNA | KALENDÁŘ AKCÍ | JÍDELNÍČEK | Š+Š | KE STAŽENÍ | KONTAKTY  Novinky na webu:
2024-01-29: Hledáme kuchařku do školní jídelny. Více informací naleznete na titulní stránce a v sekci Pracovní příležitosti.
2024-01-05: Na titulní stránce a v sekci "Škola" jsme zveřejnili informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.
2023-12-22: Na titulní stránce naleznete záznam pásma koled, pořízeného žáky 3 - 5. ročníku.
2023-11-23: Na úvodní stránce naleznete informace k plánované stávce.
2023-11-09: Zveme všechny na Pozdimní koncert 2023 s první ochutnávkou tónů zrekonstruovaných šťáhlavských varhan. Více informací na úvodní stránce.
2023-10-24: Na úvodní stránce naleznete jízdní řád akce "Trolejbus plný hudby".
Všechny novinky...


Návštěvy:
Dnes: 37
Tento týden: 262
Celkem od 1. 1. 2014: 147087

LISTOPADOV UDLOSTI VE KOLEDne 1. 11. se konaly na na kole nejen tdn aktivy, ale probhla zde i volba novch len do kolsk rady. Tetinu kolsk rady volili rodie k, tetinu pedagogit pracovnci koly a tetinu jmenoval zizovatel Obec hlavy. K volbm se dostavilo 91 rodi. Pevahou hlas byla optovn zvolena pan Markta Dobr a jako druh len pan Anna Gerhartov. Za pedagogick pracovnky byly zvoleny Alena Lffelmannov a Kateina Vinick. Za zizovatele Obec hlavy byli jmenovni Duan Kroul a Ondej Magli.

Ve stedu 15. 11. se na Den otevenho vyuovn pilo podvat mnoho rodi a rodinnch pslunk a odpoledne se kola otevela vem, kte si ji chtli prohldnout. Nejvt zjem projevili rodie budoucch prvk, dle tak bval ci na koly.

23. 11. se ci 1. a 2. ronku vydali do Plzn na divadeln pedstaven Kocour v botch. Dti zaujaly krsn kostmy a psniky.

24. 11. si ci 5. ronku pipomnli 148. vro narozen akademickho male Jaroslava pillara a u jeho hrobu si vyslechli dleit informace o jeho ivot a dle. Ji 4. koln bl se konal letos 25. 11. opt v hostinci ve hlavicch. K tanci a poslechu hrla skupina Sekvence. Vtek z blu inil 30 000 K. Veker zskan fi - nann prostedky budou vyuity na pravu koln zahrady. koln bl se velmi vydail a kola dkuje vem rodim, kte se zapojili do organizace blu, zejmna pan Markt Dobr, kter je hlavn organiztorkou a du cel tto akce.

Pejeme Vm krsn adventn as a t- me se na spolen setkn 20. 12. u hlavskho vnonho stromku pi zpvn koled.


Za Z hlavy Mgr. Alena Lffelmannov
a Jitka imerov
Ⓒ 2008 - 2024 Základní škola Šťáhlavy, vytvořil Jaroslav Juha juha@juhacr.net
Provozováno v datové infrastruktuře JUHA-IP