Tvoříme nové webové stránky školy. Omlouváme se tak za případné neaktuální informace na těchto stránkách, které brzy zaniknou.

       ŠKOLA | DRUŽINA | JÍDELNA | KALENDÁŘ AKCÍ | JÍDELNÍČEK | Š+Š | KE STAŽENÍ | KONTAKTY  Novinky na webu:
2023-11-23: Na úvodní stránce naleznete informace k plánované stávce.
2023-11-09: Zveme všechny na Pozdimní koncert 2023 s první ochutnávkou tónů zrekonstruovaných šťáhlavských varhan. Více informací na úvodní stránce.
2023-10-24: Na úvodní stránce naleznete jízdní řád akce "Trolejbus plný hudby".
2023-10-20: Zveřejnili jsme záznam z představení Šíleně smutná princezna. K okamžitému přehrání na úvodní stránce, ke stažení v plné kvalitě v sekci Ke stažení > Videa.
2023-10-16: Zveme všechny na 8. školní bál a Trolejbus plný hudby. Více info na úvodní stránce www.zsstahlavy.cz
2023-10-05: Přinášíme vám záznam ze šťáhlavské Noci kostelů 2023 a vystoupení děti ZŠ. On-line ke zhlédnutí na úvodní stránce školy, nebo v sekci Ke stažení > Videa k dispozici v plné kvalitě.
Všechny novinky...


Návštěvy:
Dnes: 4
Tento týden: 219
Celkem od 1. 1. 2014: 142857

Udlosti v Z hlavyDne 1. z 2016 byl v Zkladn kole hlavy zahjen koln rok 2016/2017. Ani o przdninch se vak ve kole nezahlelo. V hlavn budov se v hornm pate na chodb a v kabinetu sniovaly stropy a bylo zde nov vymalovno vetn uebny 1. tdy. Tradin byla tato tda vybavena novm nbytkem, letos navc i dvma novmi tabulemi. Nov vmalba a originln vzdoba prozila prostory 1. oddlen koln druiny. Celkovou rekonstrukc a novm vybavenm se me pochlubit koln knihovna, atna pro provozn zamstnance a sociln zazen pro ky u koln jdelny. Velk dk pat vem, kte se na tchto pracch podleli a zajistili jejich vasn dokonen. Do konce kalendnho roku je kole jet pislbena nov fasda.

O t se uvaovalo ji nkolik let, ale vnitn prostory dostaly pednost. Pro mal ky je barevnost a pjemn prosted velmi dleit k jejich rozvoji. A proto bych rda v obrzkov podob piblila mon nvrh fasdy, kter je ji opravdu na spadnut. Tento npad pochz z dlny jednoho plzeskho architekta a kola ho m ve svch trobch ji nkolikt rok. Proto bych se s Vmi o toto mon een rda podlila a podotkla, e jde opravdu o originln nvrh, kter by mohl u kolemjdoucch i kolemjedoucch vyvolat slova divu a mon i obdivu nad tm, jak mal rodinn venkovsk kola me bt krsn, usmvav a rozzen. Rda bych na tomto mst podkovala Obecnmu adu ve hlavech, e zajistil fi nann prostedky na tento n spolen projekt.

Do lavic v 1. td usedlo 24 novch k, kter svoj ptomnost v hojnm potu podpoili jejich rodie a prarodie. Po vzjemnm seznmen s pan uitelkou se prvci pustili do plnn svho prvnho kolu, za kter byli odmnni kornoutem plnm sladkost. Dle si dti odnely z prvnho kolnho dne balek kolnch poteb vnovan spolen s kornoutem zizovatelem koly Obc hlavy. Rodie zskali v tento den mnoho dleitch informac o provozu a innosti koly a jejch soust. V dalch tdch se po przdninch seli ostatn kolci a pozdravili se se svmi tdn- mi uitelkami. Celkem navtvuje v letonm kolnm roce zkladn kolu 107 k.

Na zatku kolnho roku se uskuteuje vyu- ovn v 1. td formou startovacho tdne se zkrcenm potem vyuovacch hodin. V ostatnch roncch byl ptek 2. 9. vnovn organizanm a tdnickm pracm, od pondl 5. 9. vuka probhala dle rozvrhu hodin.

V letonm kolnm roce ek na ky ada zajmavch doplkovch akc. Tak se mohou tit kad msc na netradin kol v rmci celokolnho projektu Barevn rok.

I letos kola km nabz adu volnoasovch aktivit. Z osmi zjmovch krouk jsou dva nov oteven vdeck a pvecko-recitan krouek. Mimokoln innost je dle obohacena o monost pjovn knih v nov zrekonstruovan koln knihovn.

Na zvr pejeme vem km, pedagogickm i provoznm zamstnancm hodn osobnch i pracovnch spch.


za Z hlavy Mgr. Ivana Kantnerov, Mgr. Hana Radov, Mgr. Lenny Dianov editelka koly
Ⓒ 2008 - 2023 Základní škola Šťáhlavy, vytvořil Jaroslav Juha juha@juhacr.net
Provozováno v datové infrastruktuře JUHA-IP